Thursday, 20 December 2012

Tình cờ bắt gặp

Thiên nhiên tuyệt vời

Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng

Biểu diễn cho bà con coi nha

Xin đừng vội bay 

Gánh cả cuộc đời

Chúng ta chia tay thôi

Mình làm quen nha

Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư

No comments:

Post a Comment