Friday, 21 December 2012

Lặng Lẽ Nơi Này

Phillip Island - Vic - Australia

Biển đi đâu về đâu???

Bay đi cánh chim biển

Tôi với trời bơ vơ

Biển bạc đầu thương nhớ

Lặng lẽ nơi này

Quê hương thứ hai của mình được gọi là Miệt Dưới nghĩa là  ờ tận vùng Nam Bán Cầu xa xôi.
Nơi mà thời tiết vô cùng khắc nghiệt, thành phố mình cư ngụ một ngày có đủ bốn mùa, sáng nắng chiều mưa trưa hâm hấp tối lành lạnh. Ngày hôm nay đang 38oC nhưng ngày mai chỉ còn 16oC, vì trời đất thời tiết thất thường nên con người cũng nắng mưa bất chợt. 

Nếu hôm nào bạn ra đường ngày nắng mà gặp một người mang theo áo lạnh thì chắc chắn là đồng hương của mình đó...

No comments:

Post a Comment